TDS BRNO - Sekce materiálů a svařování


Stránky TDS BRNO SMS jsou v přípravě.


Upozorňujeme, že se nejedná TDS Brno-SMS, s.r.o. - společnost Dr. Kudělky, nýbrž o původní a trvale funkční sekci TDS BRNO SMS, sekci občanského sdružení TDS BRNO, zabývající se oblastí svařování materiálů. Shodný a snadno zaměnitelný název, který použila zmíněná s.r.o., byl předmětem soudního jednání.

Soudní jednání byla ukončena ve prospěch TDS Brno - sekce materiálů a svařování, občanské sdružení, což dokládají níže uvedené pravomocné rozsudky č.j.:
17Cm 102/2008-23
1Cmo 16/2010-63
1Cmo 44/2009-155
1Co 223/2009-211


Žalovaná společnost TDS Brno-SMS, s.r.o. nesmí nadále používat název "TDS Brno-SMS" a to v žádné kombinaci a slovní podobě a je povinna Krajskému soudu v Brně do 10-ti dnů od nabytí právní moci rozsudku (tato doba nastala 21.5.2010) podat návrh na změnu názvu své zapsané obchodní firmy.


V Brně dne 16.6.2010

Technická správní rada TDS BRNO